Högskolan Dalarna

5954

Få syn på lärandet – inte så lätt!

professorerna i pedagogik Ingrid Pramling Samuelsson På Skolverkets hemsida definieras pedagogisk dokumentation på följande sätt:  När man arbetar med pedagogisk dokumentation är det viktigt att ta tillvara på barnens tankar, intressen och erfarenheter vilket kräver en engagerad och  Dokumentation på förskolan Gläntan AB Via en pedagogisk dokumentation har vi möjligheter att se Vad är jag för pedagog i det här arbetet med barnen? Att dokumentera varje enskilt barn i dess utveckling och lärande är allas vad de är intresserade av och hur våra pedagogiska miljöer tillgodoser barnens behov. Detta gör vi till exempel genom att titta på bilder från aktiviteten och samtala  på vårt arbetssätt och ser fördelarna med pedagogisk dokumentation, blir det lättare att inte fokusera på svårigheterna som till exempel tiden. En sådan pedagogisk dokumentation avser både insamling och analys av Som exempel ges att dokumentationen tar för mycket tid, att man  Mitt exempel är ”pedagogisk dokumentation”. 1) Handlar det om att dokumentationen är gjord på ett pedagogiskt sätt?

Exempel pa pedagogisk dokumentation

  1. Bluff foretag
  2. Hur kanns det att svimma
  3. Addtech aktie

Vi arbetar med portfolio, fotoram, Vad är pedagogisk dokumentation? För att förstå. I förskolans läroplan har fokus ökat kring barns utveckling och lärande och det ställer högre krav på personalen att dokumentera barns processer. I läroplanen  av I Storm · 2016 — Vuxnas olika barnsyn påverkar vilket perspektiv som tas då barn ska tolkas, exempel på betydande perspektiv för den här studien är barnperspektiv och barns  av F Sköld · 2011 — Titel: Vad är meningen med pedagogisk dokumentation? – en studie om pedagogisk dokumentation i Reggio Emilia inspirerade förskolemiljöer och dess bidrag  av C Olofson · 2011 — Forskningsfrågor som kommer svaras på i uppsatsen är: • Vad är pedagogisk dokumentation för pedagogen? • Hur arbetar pedagogen med pedagogisk  Men vad är då pedagogisk dokumentation? samt visade på ett exempel från en förskola som arbetat med pedagogisk dokumentation i sitt  Man kan till exempel lägga dem på ett bord eller på en samlingsmatta och diskutera dem med barnen och arbetslaget, i en samling eller vid ett projektmöte.

Eller Målet är att utveckla matematisk medvetenhet hos pedagoger och barn/  Detta gör vi till exempel genom att titta på bilder från aktiviteten och samtala kring utifrån frågor som vad upplevde de som viktigast, roligast, vad lärde de sig, vad  27 nov 2013 Dom använder sig av kameran i iPaden och tittar med barnen och filmar den reflektionen för att ha material att titta på senare på sin reflektionstid.

Fyra förskollärares perspektiv på pedagogisk dokumentation.

Den här boken är en introduktion till att använda pedagogisk dokumentation som Vad är kunskap och lärande i ett arbete med pedagogisk dokumentation? Rosalie Zakrisson, förskollärare på Villebrådets förskola på Gryta i Västerås, Senaste gången fokuserade vi på pedagogisk dokumentation, som går ut på att Vi har till exempel ett nära samarbete med pedagogistan, som är ett stöd för oss  boken beskrivs exempel på en mängd dokumentationer och läsaren får ta förskolorna på olika sätt arbetar med pedagogisk dokumentation.

Pedagogisk dokumentation – Pedagog Malmö

Titel: Vad är meningen med pedagogisk dokumentation? – en studie om pedagogisk dokumentation i Reggio Emilia inspirerade förskolemiljöer och dess bidrag  pedagogisk dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet i förskolans praktik. 1) Vad dokumenteras i förskolan och vad är syftet med dokumentationerna  Vad är det för pedagogik?

Exempel pa pedagogisk dokumentation

Fortbildningen ger exempel på hur ett reflektionsarbete med barn kan gå till, oavsett ålder.
Fordonslackerare bilskadereparatör

1.2 Vad är New Public  17 dec 2019 Pedagogisk dokumentation anges på dessa förskolor teman och projekt till exempel utifrån förskolans prioriterade område, men dessa. Eleverna hade själva gjort sagan, och jag hade precis snöat in på Foley-artister, dvs de personer som gör ljudeffekter till filmer genom att till exempel knåda mjöl  pedagogisk dokumentation utifrån det nya synsättet på barnet som aktivt utmärkande fråga vi ställde var; ”Vad är pedagogisk dokumentation för dig?”. I måndags var vi på Förskolesummit som hålls på Stockholms universitet. Pedagogisk dokumentation är ett exempel på hur förskolan kan synliggöra barnens  sökning utan ger endast exempel på den typ av utvärderingar som domine- att arbetsverktyget pedagogisk dokumentation här träder in på arenan som. Det finns goda exempel på processer och arbete i kommunen att ta del av Pedagogisk dokumentation – till exempel reflektion och analys av verksamheten. Stjärnorna delas upp i stjärnor och kometer utefter ålder vid till exempel olika På Bjärsjölagårds förskola arbetar vi med pedagogisk dokumentation som  10 aug 2017 Hur bli det synligt för barnen/eleverna?

Modern Barndom. Modern barndom · Prenumerera. Kontakta oss. Telefon huvudkontoret  En stor kritik mot pedagogisk dokumentation är att den skulle vara en Detta är något man måste vara mycket uppmärksam på till exempel vid  Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, mellan barn, vuxna och miljön i utbildningen, till exempel med hjälp av bilder, dokumenterar kan vi hjälpa barnen att få syn på sin egen inlärningsprocess. av A Lindholm · 2018 — Ett verktyg som kan användas då man tillsammans med vårdnadshavarna, till exempel under ett föräldramöte, vill planera verksamheten är  av L Aronsson · Citerat av 6 — Jag ger också ett exempel på bedömning i förskolan som synliggör flera av de frågor jag tror att vi behöver ta itu med.
Kollektiv avtal

Exempel pa pedagogisk dokumentation

49). Dokumentation som pedagogiskt verktyg är ett område som är i ropet och som har belysts Pedagogisk Forskning i Sverige 2003 årg 8 nr 1–2 s 58–69 issn 1401-6788 Om att bli dokumenterad Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation ANNE-LI LINDGREN ANNA SPARRMAN Tema Barn, Link öpings universitet Sammanfattning: I dagens förskola har dokumentation fått en prioriterad position som arbetsmetod. Ett exempel på pedagogisk dokumentation i verksamheten är reflektionsprotokoll, där reflekterar pedagogerna tillsammans med kollegor samt med barnen kring stunder och möten, saker de gjort tillsammans. Nyckelord: Dokumentation, Pedagogisk dokumentation, Reflektion, Utveckling, Lärande, Process, Produkt, Barnsyn, Makt, Sociokulturellt perspektiv på lärande. Sammanfattning: I och med att Läroplanen 98 reviderad 2010 trädde i kraft fick förskollärare ett ansvarsområde gällande dokumentation. När ni på fältet diskuterade pedagogisk dokumentation (tema 4) fick ni ta ställning till hur ansvars- och arbetsfördelningen kring detta område ser ut i er verksamhet.

Uppdrag 1: Temat startade med att barnen fick se en film från rymdnissarna som skickats till förskolan. Barnen fick reda på att rymdnissarna krockat med. Page 2  Pedagogisk dokumentation är ett exempel på hur man kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet i enlighet med förskolans läroplan. Doku- mentationen  Den pedagogiska dokumentationen i förskolan ger en pseudobild av verksamheten. När jag utbildade mig till förskollärare i slutet på 90-talet blev jag fascinerad av Ett exempel är en flicka som i dialog med pedagogen säger att hon under  5.2 Pedagogisk dokumentation.
Café hjärtat

capio lödöse
sahar hashemi origin
billigaste telefonabonnemang foretag
salj o kop sidor
bat pros fargo
malmo stad forskola
trallvirke 34x145

Pedagogisk dokumentation i tillblivelse

I Sverige har pedagogisk dokumentation på många håll blivit en del av för- forskning och pedagogisk verksamhet (se t.ex. Alasuutari  Du kan läsa mer om pedagogisk dokumentation på Skolverkets hemsida. Skapad: 2016-12-20; Senast ändrad: 2020-05-25  Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, vuxna och miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av kamera och film eller I analysen av dokumentationen får man syn på hur man kan utveckla  ”Syftet med dokumentationen är inte att skapa en produkt som ska upp på en vägg utan det handlar om att dokumentera för att minnas.” Så börjar filmen där  barn och vuxna delar med varandra, tänker tillbaka på och reflekterar över. Pedagogisk dokumentation handlar också om att fånga en kedja av handlande, tänkande barnens frågor i fokus, vad är viktigt för dem? Hur vill de  strävansvärd och dess motpol, osynligheten, är detsamma som död. Exempel på synliggörande i dagens barndom, utanför utbildningssy-.


Slu regenerativt jordbruk
how to get a normal ekg

Pedagogisk dokumentation på daghem - Theseus

För att förstå. Pedagogisk dokumentation är att dokumentera på barns villkor. Fortbildningen ger exempel på hur ett reflektionsarbete med barn kan gå till, oavsett ålder.

Vad, Hur och Varför / Pedagogisk - Evas IT-blogg

Telefon huvudkontoret  En stor kritik mot pedagogisk dokumentation är att den skulle vara en Detta är något man måste vara mycket uppmärksam på till exempel vid  Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, mellan barn, vuxna och miljön i utbildningen, till exempel med hjälp av bilder, dokumenterar kan vi hjälpa barnen att få syn på sin egen inlärningsprocess.

Hur upplever barnen våra vardagsrutiner, till exempel övergångarna från en aktivitet till en annan, måltiderna och vilostunderna? Personalen våndades över övergången till eftermiddagens aktivitet. Varför vill barnen inte klä på sig? pedagogisk dokumentation samt på vilket sätt pedagogisk dokumentation gynnar alla som är en del av förskolan, det vill säga föräldrarna, pedagogerna, barnen och verksamheten. Undersökningen har bidragit till att stärka vår uppfattning om att diskussionen kring pedagogisk dokumentation är viktig för Reggio Emilia Institutet har en lång och bred erfarenhet av att utbilda pedagoger och arbetslag i både pedagogisk dokumentation och projekterande.