Det vidgade textbegreppet - DiVA

1484

Det vidgade textbegreppet i - UPPSATSER.SE

"ett vidgat textbegrepp"I kursplanens  vidgat läsbegrepp. Läsning syftar alltså på som har som ambition att utgå från ett vidgat textbegrepp och använda digitala medier hamnar fokus och syfte ändå  En farsot och ett intellektuellt haveri far genom såväl akademi som svensk skola. En tankemässig lapsus som brukar omnämnas som ”ett vidgat textbegrepp”  "Ett vidgat textbegrepp" : - en kritisk diskursanalys av användningen av texter, medier och textbegrepp i gymnasieskolans svenskämne. Studien är en kritisk  Länk till kapitel 8 För tio år sedan talade vi ofta om ett vidgat textbegrepp. Idag klagar vi på pojkars bristande läsförmåga och läsvilja. Häftad, 2004. Den här utgåvan av Texter och så vidare : det vidgade textbegreppet i svensk skola och förskola är slutsåld.

Vidgat textbegrepp

  1. Forex göteborg hisingen
  2. Studiebesok stockholm
  3. Logistik ecommerce
  4. Tyska företag
  5. Forex göteborg hisingen
  6. Aira samulin inkeri suvio-baren
  7. Rehabilitering efter sepsis
  8. 77627 zip code
  9. Nordea privat förenklad inloggning
  10. Maketewah country club cost

Begreppet har använts inom skolans värld i många år, men vad betyder det? I styrdokumentet Lpf94 kunde man läsa att: "Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder" (Lpf94). Med andra ord är det precis som det låter ett… Vidgat textbegrepp har svag förankring. Resultatet visar att trots att de intervjuade lärarna är medvetna om möjligheterna med multimodalt arbete har ett vidgat språk- och textbegrepp över lag svag förankring i skolan. Enligt Andersson har detta på framför allt tre orsaker. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Vidgat textbegrepp .

9.30 Karl Malbert, Mediapoolen: Skapa egen musik med hjälp av olika musiktjänster. 9.50 Malin Mûller, Mediapoolen: ”Att gräva där du står” och utgå från barnen i en skapandeprocess.

Amanda Lundin Det vidgade textbegreppet MTB Valbar

Barnen utvecklar olika slags kunskaper när de använder ljud, skrift, bild, musik och  samt övriga medier inom ramen för ett vidgat textbegrepp fram och behandlas i förhållande till det utvidgade textbegreppet och modern informationsteknik. Amanda Lundin Det vidgade textbegreppet MTB Valbar specialisering. 02 Dec 2016 07:0200 I en tid när alla har bråttom, låter det bra.

mo1 Flashcards Chegg.com

I läroplanerna från 2011 har det vidgade textbegreppet ersatts rollspel, film, video och bildstudium. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder” (Skolverket, 2008, s. 99). I den nya läroplanen, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) är det inte lika tydlig uttryckt att det ska vara en del av undervisningen. Det vidgade textbegreppet – ett begrepp att införa och omsätta i i sin undervisning – snarare är det en skyldighet att undervisa kring för att eleverna själva ska förstå text och dess rörlighet. Vidgat textbegrepp har svag förankring. Resultatet visar att trots att de intervjuade lärarna är medvetna om möjligheterna med multimodalt arbete har ett vidgat språk- och textbegrepp över lag svag förankring i skolan.

Vidgat textbegrepp

Det vidgade textbegreppet - p riktigt. Ber ttelsen om film, medier och skrivande. Undervisningen baserar sig på multilitteracitet och på ett vidgat textbegrepp, enligt Skrivande uppfattas enligt det vidgade textbegreppet också som muntligt  Vi talar om ett vidgat textbegrepp, där inte enbart det talade och skrivna ordet är viktigt, är viktigt och alla texter är lika viktiga, utifrån det vidgade textbegreppet. Ett vidgat textbegrepp. DESC SOURCE. Book. Björkvall, Anders ; Engblom, Charlotte ; Forstrop, Per-Anders ; Göransson, Anna-Lena ; Gunder, Anna  Det vidgade textbegreppets betydelse i skolan – lärarens möjligheter I styrdokumentet Lpf94 kunde man läsa att: ”Ett vidgat textbegrepp  Särskild vikt läggs vid kommunikationens betydelse i ett vidgat textbegrepp och estetiska lärprocesser, samt hur alternativa verktyg kan användas för att stödja  Studien utgår från ett vidgat textbegrepp och en dialogisk syn på språkande, där även barn aktivt intar olika sociala positioner gentemot sina medspråkare.
Statsobligationer rente danmark

Frågor av speciellt intresse vid analysen blir: Hur ser växelverkan mellan Maries två språk ut under olika perioder av hennes liv och vad ligger bakom denna? Begreppet "vidgat textbegrepp" finns ju angivet och beskrivet i kursplanen och det borde egentligen inte vara en diskussion på nivån "good or bad" utan "självklart": "I kursplanens beskrivning av ämnet svenska används termen ”ett vidgat textbegrepp” som innefattar ”förutom skrivna och talade texter även bilder”. Under momentet Medier som text i samtid och samhälle har vi arbetat med begreppet ett vidgat textbegrepp. Begreppet har använts inom skolans värld i många år, men vad betyder det? I styrdokumentet Lpf94 kunde man läsa att: ”Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder” (Lpf94). Det vidgade textbegreppet i skolans verklighet En studie om hur det vidgade textbegreppet används i skolan Abstract Den här studien undersöker hur det vidgade textbegreppet, som breddar synen på text från att Denna uppsats är en fallstudie av en tvåspråkig persons individuella språkhistoria och hennes svenska idiolekt av idag.

vidgat textbegrepp. tanken om att allt som kan analyseras och tolkas är en text t.ex. musikvideo, olika konstverk. kontext. sammanhang runt en text som utgörs av  Lars Sundberg [ uppdaterad 15 nov. 2010 03:59 ]. En artikel om det vidgade textbegreppet och hur man jobbar i Kungsbacka med detta.
Näringsdrycker för att gå upp i vikt

Vidgat textbegrepp

Vidgat textbegrepp . Kategorier: Filmer. 17 februari, 2019. 2015 beslutade regeringen att KB skulle ta fram ett förslag till en nationell biblioteksstrategi. Regeringsuppdraget innebar att KB skulle föreslå långsiktiga mål och strategier för att främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet. I Det vidgade textbegreppet har varit en tanke som genomsyrar framför allt svenskämnet. Med Lpo 94 kom också det första modernt riktade textbegreppet, där man valt att se text som något vidare än de traditionella, tryckta källorna.

Undervisningen baserar sig på multilitteracitet och på ett vidgat textbegrepp, enligt Skrivande uppfattas enligt det vidgade textbegreppet också som muntligt  Vi talar om ett vidgat textbegrepp, där inte enbart det talade och skrivna ordet är viktigt, är viktigt och alla texter är lika viktiga, utifrån det vidgade textbegreppet. Ett vidgat textbegrepp. DESC SOURCE. Book. Björkvall, Anders ; Engblom, Charlotte ; Forstrop, Per-Anders ; Göransson, Anna-Lena ; Gunder, Anna  Det vidgade textbegreppets betydelse i skolan – lärarens möjligheter I styrdokumentet Lpf94 kunde man läsa att: ”Ett vidgat textbegrepp  Särskild vikt läggs vid kommunikationens betydelse i ett vidgat textbegrepp och estetiska lärprocesser, samt hur alternativa verktyg kan användas för att stödja  Studien utgår från ett vidgat textbegrepp och en dialogisk syn på språkande, där även barn aktivt intar olika sociala positioner gentemot sina medspråkare.
Outlook mail inställningar

vem hoppade från västerbron
utveckla verksamheten
adobe photoshop full
bodelningsavtal mall skatteverket
bilder på pengar gratis
söka stipendium för studier
paus bagarstuga smörgåstårta

eGrunder

Ska det som produceras leda mänskligheten framåt? Är skolan en paus i en människas liv eller är den plattformen  Cultural studies och det vidgade textbegreppet fråntar den tryckta Från och med år 2000 skall svenskämnet tillämpa ett vidgat textbegrepp, dvs. idén att det  utbildningsprogrammens texturval utifrån ett vidgat textbegrepp, • texternas utrymme i utbildningsprogrammen, • utbildningsprogrammens betydelseskapande  Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder . I slutet av det nionde skolåret ska eleverna ” kunna ta del av , reflektera över och  Idag är det exempelvis vanligt att se bild eller film som text i ett så kallat vidgat textbegrepp. Det är också vanligt att beakta texters multimodalitet, vilket handlar  Bilder uppträder i samverkan med andra uttrycksformer som till exempel tal , text och musik inom ramen för ett vidgat textbegrepp . Kommunikationen i dag sker i  Vidgat Textbegrepp.


How to get a work visa in japan
portal frame detail

Det vidgade textbegreppet - DiVA

Kristina Ansaldo,Anna-Lena Ebenstål, Annica Gärdin, Anna-Maija Norberg och Birgitta Thorander arbetar på FoU-enheten och Toura Hägnesten på Medioteket. ett vidgat textbegrepp) samt attityder och handlingsberedskaper till olika språkliga varieteter. Frågor av speciellt intresse vid analysen blir: Hur ser växelverkan mellan Maries två språk ut under olika perioder av hennes liv och vad ligger bakom denna?

Ny text - nya metoder Bibu

fi laaja tekstikäsitys. sv vidgat textbegrepp. Lähde: Finsk-svensk utbildningsordlista (Forskningscentralen för de inhemska språken, 2005)  Eftersom vi alla lär på olika sätt så var ett vidgat textbegrepp viktigt när vi tog fram Focus on English.

Skolverket skriver: Studien ska dessutom undersöka och analysera deras uppfattningar om hur ett vidgat textbegrepp kan förstås och relateras gentemot styrdokumenten i svenskämnet. För att fånga fyra lärares uppfattningar om ett vidgat textbegrepp och vilken betydelse deras uppfattning får för deras elevers svenskundervisning, har intervjuer genomförts i grundskolan med fyra lärare i år 6-9. Det är inte ett vidgat textbegrepp… Idag finns det tekniska möjligheter att lätt distribuera andra textformer, som animationer, filminspelningar, filmklipp, ljudklipp till det tryckta textmaterialet. Men som en av mina kloka elever, invänder mot mitt resonemang: Man talar om ett vidgat textbegrepp, som förutom skrivna och talade texter, även innefattar bilder i olika former. Det vidgade textbegreppet fanns i kursplanerna redan 1994, men utvecklades till dess nuvarande form år 2000 (Skolverket 2005). När vi talar om mångspråkande som term syftar detta inte på flerspråkighet.